Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach - Invention - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach

Invention

Details

Supervisor unit

Legal protection 209560

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P378994 16-02-2006
Patent number
209560
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times