Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej - Invention - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do rehabilitacji i fizykoterapii kręgosłupa, charakteryzujące się zmienną konfiguracją położenia, które może mieć zastosowanie do diagnostyki kardiologicznej. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych konstrukcji stanowisk przeznaczonych do zabiegów terapeutycznych, głównie produkcji firmy Juventas. Stanowiska mają regulowane łożysko, ale w żadnym z rozwiązań nie ma możliwości jego całkowitej pionizacji. Dzięki temu wynalazek może być wykorzystywany przy wykonywaniu badań kardiologicznych, które wymagają od pacjenta kilkuminutowego zatrzymania w pozycji stojącej.

Market applications and customers

  • Stanowisko do przeprowadzania terapii manualnych, masaży i fizjoterapii u osób z zaburzeniami ruchu, zwłaszcza kręgosłupa;
  • Diagnostyka kardiologiczna;
  • Odbiorcy: Producenci łóżek rehabilitacyjnych.

Innovative aspects and main features

  • Urządzenie umożliwia optymalną pozycję ułożenia pacjenta, warunkując skuteczne przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych;
  • Zmiana wysokości następuje za pomocą pilota przewodowego i siłowników elektrycznych;
  • Konstrukcja urządzenia umożliwia bierną pionizację.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 220709

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.401137 10-10-2012
Patent number
220709
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times