Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych - Invention - Bridge of Knowledge

Search

Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

Invention

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 225391

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.406964 27-01-2014
Patent number
225391
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Oferty komercjalizacji

Oferta

Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub zbyt ciche, zwłaszcza w przypadku występowania ubytku słuchu. Wynalazek zapewnia poprawę komfortu słuchania dźwięku generowanego przez głośniki wbudowane w urządzenie elektroniczne, uwzględniając osobiste preferencje i stan słuchu użytkownika, akustykę pomieszczenia, parametry urządzenia.

Application and audience

Poprawienie dźwięku urządzenia o niskiej jakości, wynikającej z miniaturyzacji; Poprawa warunków użytkowania dla osób z ubytkiem słuchu. Odbiorcy: Producenci słuchawek, głośników; Producenci laptopów, tabletów, smartfonów.

Innovative aspects and main features

Sygnał dźwiękowy jest przetwarzany zgodnie z preferencjami użytkownika; Uwzględniane są zakłócenia i akustyka otoczenia, charakterystyki słuchu oraz parametry urządzenia; Interfejs ma formę ekranu dotykowego lub urządzenia reagującego na dźwięk/gesty.

seen 66 times