Układ pomiarowy do ciągłego diagnozowania stanu skorodowania ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi, lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach, za pomocą pomiarów emisji akustycznej korozji elektrochemicznej - Invention - MOST Wiedzy

Search

Układ pomiarowy do ciągłego diagnozowania stanu skorodowania ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi, lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach, za pomocą pomiarów emisji akustycznej korozji elektrochemicznej

Invention

Details

Supervisor unit

Legal protection

Status
Rejected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P379398 06-04-2006
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times