Układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach, zwłaszcza w metalowych cienkościennych - Invention - MOST Wiedzy

Search

Układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach, zwłaszcza w metalowych cienkościennych

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach. Silos podczas opróżniania emituje nieznośny dla użytkownika i otoczenia hałas oraz drgania, które są niebezpieczne dla sąsiadujących z nim budynków. Efekty te mogą doprowadzić nawet do awarii silosu. Znane jest rozwiązanie polegające na zamontowaniu pierścienia wewnątrz zbiornika, które nie jest wystarczające by wyeliminować drgania. Istotą wynalazku jest zamontowanie co najmniej dwóch pierścieni, obwodowo i pod odpowiednim kątem skośnie w kierunku wylotu. Pierścienie są umiejscowione na wyliczonych odpowiednio na podstawie opracowanego wzoru wysokościach. Zastosowanie wynalazku prowadzi do zmniejszenia różnicy między przepływem masowym a kominowym podczas opróżniania silosu, czyli eliminowania źródła hałasu i drgań. 

Market applications and customers

  • Wyciszenie pracy silosu;
  • Zabezpieczenie przed awariami silosów;
  • Zmniejszenie niebezpiecznego wpływu pracy silosu na sąsiadujące budynki;
  • Odbiorcy: 
  • Producenci silosów paszowych;
  • Przedsiębiorstwa montujące silosy.

Innovative aspects and main features

  • Skuteczne zabezpieczenie przed drganiami i hałasem towarzyszącymi opróżnianiu silosu;
  • Wykorzystanie więcej niż jednego pierścienia obwodowego i zamontowanie go pod odpowiednim kątem.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 226702

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.403729 30-04-2013
Patent number
226702
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 126 times