Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza - Invention - MOST Wiedzy

Search

Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza

Invention

Description

Wynalazek obejmuje zastosowanie urządzenia jako interfejsu człowiek-komputer w interaktywnych grach komputerowych wykorzystywanych np. do wspomagania treningu oddechowego w terapii mowy; dotyczy to również sposobu prowadzenia terapii, bądź rehabilitacji poprzez ćwiczenia oddechowe, gdzie ustalane są dolne i górne wartości graniczne rejestrowanego ciśnienia i/lub prędkości wydmuchiwanego strumienia powietrza i/lub przedziału czasu, w którym osoba poddana terapii musi utrzymać ciągłość przepływu wydmuchiwanego strumienia powietrza. Wynalazek na potrzeby komercyjne został nazwany „E-dmuchawka”.

Market applications and customers

  • Wspomaganie terapii ruchomej części aparatu mowy, w szczególności do przeprowadzania ćwiczeń oddechowych w redukcji lub eliminacji nosowania, jąkania
    i poprawnej artykulacji;
  • Do rehabilitacji mięśni twarzy;
  • Do oceny szczytowego przepływu wydechowego powietrza wykorzystywanego m.in.
    W diagnostyce zagrożeń udarami, jak również układu krążenia i chorób serca.

Innovative aspects and main features

  • W treningu logopedycznym stosuje się proste metody kontroli strumienia wydmuchiwanego powietrza - dmuchanie przez słomkę na kulki papieru czy wykorzystanie fajki z piłeczką, która przy właściwym dmuchaniu powinna jak najdłużej unosić się na fajką. Metody te są przydatne, lecz bardzo szybko stają się monotonne. Przy zastosowaniu e-dmuchawki istnieje możliwość budowania dowolnych i atrakcyjnych gier dla pacjenta/ucznia, tak aby były one dostosowane do predyspozycji i charakteru odbiorcy;

 

  • W dodatku, przy tego typu metodach, terapeuta nie ma kontroli nad tym, czy i jak pacjent ćwiczy w domu. Dzięki zastosowaniu e-dmuchawki będzie mógł śledzić aktywność pacjenta i jego postępy w terapii np. opis statystyczny czasu ćwiczeń w danym okresie, wartości parametrów opisujące proces dmuchania (intensywność, czas, modulacja, itd.). Dane z przeprowadzonych treningów mogą być gromadzone w bazie danych terapeuty i ćwiczącego. 

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 220746

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.395837 02-08-2011
Patent number
220746
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 122 times