Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego - Invention - MOST Wiedzy

Search

Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie cieczy magnetycznej do uszczelnienia wału obrotowego. Ciecz magnetyczna (ferrociecz) wynaleziona została pod koniec lat 60 w 1968 roku przez NASA. Jest ona koloidalną zawiesiną cząstek o bardzo małych rozmiarach rzędu 10 nm (nanometrów). Jest to element magnetycznie obojętny. Jednym z zastosowań cieczy magnetycznych jest uszczelnianie np. w napędach dyskowych komputerów, a także w urządzeniach wysokich ciśnień  (rzędu 3,5 MPa), w technice wysokiej próżni (ok. 10-5 do 10-7 Pa) oraz urządzeniach rozwijających wysoką prędkość obrotową (do 100 tys. Obr/min). 

Market applications and customers

Separacja między próżnią a otoczeniem:

  • w urządzeniach wysokich ciśnień  (rzędu 3,5 MPa),
  • w technice wysokiej próżni (ok. 10-5 do 10-7 Pa),
  • oraz w urządzeniach rozwijających wysoką prędkość obrotową (do 100 tys. Obr/min). 

 

Innovative aspects and main features

  • Uszczelnienie tego typu może pracować ponad 10 lat bez remontów;
  • Przewagą cieczy magnetycznych jest szczelność absolutna podczas gdy inne rozwiązania mają mikroprzecieki, najczęściej niewykrywalne;
  • Ciecz magnetyczna zapewnia szczelność zarówno w statycznych i dynamicznych warunkach przed gazem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami;
  • Zaletą jest brak zanieczyszczeń systemu, produktami tarcia elementów.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 225374

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.406561 17-12-2013
Patent number
225374
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times