Iwona Gabriel - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Nagroda indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Nagroda Indywidualna III stopnia za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową w 2017 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną

  działalność dydaktyczna

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2013

 • Laureat programu POMOST granty powrotowe 2/2010 bio info techno

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2010

 • Nagroda Rektora PG zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2007

seen 1066 times