Jacek Mąkinia - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Leader)

 • Zespół Katedry Inżynierii Sanitarnej

  Katedra realizuje swoje zadania badawcze w takim zakresie jak opracowywanie metody podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ich pomiary. Drugą gałęzią zainteresowań są modele matematyczne i symulacje procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, opracowywanie symulacji strategii eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych.

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • International Water Association (Wielka Brytania), Grupa Specjalistyczna „Nutrient Removal and Recovery”

  Multinational organisation

  Conducted 2009-01-02 at position: członek Komitetu Zarządzającego

Membership in expert teams

 • Grupa robocza Niemieckiego Stowarzyszenia Wodnego (DWA, dawniej ATV) KA-6.10 „Innovative technologies in biological wastewater treatment“

  Niemieckie Stowarzyszenie Wodne (DWA, dawniej ATV)

  Przegląd innowacyjnych metod usuwania azotu ze ścieków

 • Zespół Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (programy Preludium i Sonata)

  Narodowe Centrum Nauki

  ocena wniosków w programach Preludium i Sonata

 • – członek grupy roboczej WEF/WERF (Water Environment Federation/ Water Environment Research Foundation) w USA nt. azotu organicznego rozpuszczonego

  Water Environment Research Foundation (USA)

  Przegląd badań dotyczących azotu organicznego w ściekach

 • – członek zewnętrznego komitetu doradczego, Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE), University of Beira Interior, Covilha (Portugalia)

  Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE), University of Beira Interior, Covilha (Portugalia)

  Przegląd prac prowadzonych w Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE)

seen 604 times