Jacek Rumiński - Biographical note - Bridge of Knowledge

Search

Biography

Wykształcenie i kariera zawodowa

2022

2016

 

2002

 

1995

 

1991-1995

Tytuł profesora

Habilitacja

 

Doktor nauk technicznych

 

Magister inżynier

 

 

Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna

Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób”

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina Informatyka, specjalność: Informatyka medyczna, temat w zakresie informatyki, tytuł rozprawy: „Algorytmy analizy porównawczej dla potrzeb systemów wyszukiwania obrazów medycznych”.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki (z wyróżnieniem), specjalność́: Aparatura elektroniczna, profil Elektronika medyczna, temat pracy: „Program do oceny rożnych metod rozpoznawania tachykardii komorowej na podstawie EKG wewnątrzkomorowego”

Gdański Instytut Teologiczny (teologia studia 4 -letnie).

Kariera i zatrudnienie

1994 – 2002     programista                      P.I. GEOBIS w Gdańsku
1995 – 2002     asystent                              Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
1997 – 1999     asystent/inżynier            Szpital Kliniczny, Akademia Medyczna w Gdańsku 
2002 – 2010     ekspert                               Polski komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny KT 302, Informatyka w ochronie zdrowia oraz ekspert w European Standardization Body CEN/TC 251 (Health Informatics)
2003 – 2010     asystent/adiunkt             Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn
2003 – 2017     adiunkt                                Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
2017– teraz     profesor/kier. katedry    Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Profil i doświadczenia zawodowe

Naukowiec, inżynier i nauczyciel w dziedzinie inżynierii biomedycznej, inżynierii komputerowej i informatyki. Obecnie jest kierownikiem Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Profesor tytularny, członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz członek Human-Factor Committee of IEEE IES.

Od 1995 roku współpracuje z Politechniką Gdańską. W międzyczasie pracował również (2 lata) w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) i prowadził wykłady na innych uczelniach. Spędził około 2 lata pracując nad projektami w różnych instytucjach europejskich (np. Vrije University w Brukseli, Università degli Studi de Firenze, Universitat Politecnica de Catalunya, Technical University of Ilmenau, itp.). Przez szereg lat był ekspertem w Komitecie Europejskim CEN / TC 251 (Informatyka medyczna), delegowanym przez TC 302 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jego tematy badawcze dotyczą głównie obrazowania medycznego, przetwarzania obrazu, metod uczenia maszynowego i eksploracji danych, interakcji człowiek-system oraz technologii wspomagania jakości życia. Był koordynatorem lub głównym wykonawcą w około 20 projektach, które otrzymały wiele nagród, w tym za najlepsze prace na konferencjach, za innowacje (łącznie ponad 25 nagród i medali), a także nagrodę Andronicosa G. Kantsiosa. Prof. Rumiński jest autorem ponad 200 artykułów, kilku zgłoszeń patentowych i patentów. Organizował różne krajowe i międzynarodowe konferencje w tym, Human System Interaction (IEEE IES), jak również międzynarodowe szkoły letnie (np. International Summer School on Deep Learning).

Realizowane projekty i aktywność naukowa

W ciągu ostatnich lat zajmował się głównie dwoma projektami europejskimi:

DOMESTIC – Domowy asystent osób starszych i chorych, Innowacyjna Gospodarka UE, z budżetem około 1mln Euro (Koordynator IT)

eGLASSES - The interactive eyeglasses for mobile, perceptual computing ERA-NET CHIST-ERA (FP7 FET – Future and Emerging Technologies) o budżecie około 2 mln euro (główny koordynator projektu międzynarodowego).

Ella4Life  - your Virtual Personal Assistant for home and on the road, AAL Call 2017 

WODIA - (ERA PerMed) 2022-2025 (koordynator konsorcjum krajowego).

W przypadku realizownaych projektów powstało kilkadziesiąt publikacji, uzyskano liczne nagrody oraz kilka patentów. Prof. Rumiński prowadził lub był głównym wykonawcą w projektach krajowych. Przykładowo kierował projektem badawczym z zakresu obrazowania parametrycznego w dynamicznych badaniach głowy metodami MRI/PET. Zajmował się metodami obrazowania w tomografii komputerowej jak i przetwarzania obrazów medycznych. W tym zakresie publikował w takich czasopismach jak European Journal of Radiology czy Brithish Journal of Radiology. W tym zakresie jest autorem i współautorem książek i rozdziałów w monografiach poświęconych obrazowaniu medycznemu (m.in. „Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET”, „Tomografia komputerowa”, w monografii IBIB PAN i inne). Ponadto zajmował się przetwarzaniem obrazów termograficznych (np. w ocenie ran pooparzeniowych) publikując w Burns, czy IEEE Trans. On Biomedical Engineering. W ostatnim czasie zajmował się również przetwarzaniem sekwencji obrazów widzialnych i termograficznych w celu ekstrakcji sygnałów i parametrów medycznych (np. pulsu). Obecnie jest zaangażowany w projekty: 1) Ella4Life your Virtual Personal Assistant for home and on the road, AAL Call 2017 i 2) BrainScan. Ponadto jako ekspert współpracuje z firmami Lab4Life, BrainScan, Aidmed. W większości prowadzonych badań wykorzystuje metody uczenia maszynowego oraz rozwój nowych algorytmów w tym zakresie. Jest współzałożycielem i prezesem Klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay.

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=en

 

 

 

seen 5176 times