Jacek Ryl - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Nagroda naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Wydział Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk - 2019

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, II stopnia - indywidualna, za osiągnięcia naukowe i artystyczne

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, III stopnia - indywidualna, za osiągnięcia naukowe i artystyczne

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców na okres 2017-2019

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2017

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, III stopnia - zespołowa, za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  krajowa za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, I stopnia - indywidualna, za osiągnięcia naukowe i artystyczne

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, I stopnia - indywidualna, za osiągnięcia naukowe i artystyczne

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, II stopnia - indywidualna, za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2015

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Stypendium naukowego projektu Centrum Studiów Zaawansowanych "AdvancedPhD" dla pracowników ze stopniem doktora w wieku do 35 lat realizujących swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2014

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, II stopnia - zespołowa, za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  krajowa za osiągnięcia w działalności dydaktycznej

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2013

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej, II stopnia - zespołowa, za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  krajowa za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • InnoDoktorant, Stypendium dla Doktorantów

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2008

seen 1041 times