Jadwiga Kozłowska - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 14

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2010
Year 2009
 • The reliability of any-hop star networks with respect to failures of communication nodes.
  Publication

  - Year 2009

  This paper investigated the reliability of any-hop star networks. The any-hop star topology is used in centralized computer networks. We will assume that the all nodes fail independently, links are failure-free. Following measures of network reliability are assumed: the expected number of nodes, which can communicate with the central node; the expected number of node pairs, which are connected by a path through the central node;...

Year 2008
 • The reliability of tree and star networks

  This paper investigated the reliability of tree and star networks. Following measures of network reliability are assumed: the expected number of nodes, that can communicate with the central node; the expected number of node pairs, that are connected by a path through the central node; the expected number of node pairs communicating.

  Full text to download in external service

 • The reliability of tree and star networks.
  Publication

  - Year 2008

  One of the important parameters characterizing the quality of computer networks is the network's reliability with respect to failures of the communication links and nodes. This chapter investigated the reliability of tree and star networks. The tree and star topology is used in centralized computer networks. In centralized computer networks all communication must take place through some central computer. Following measures of network...

Year 2007
 • Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o dwustopniowych strukturach gwiaździstych oraz mieszanych
  Publication

  - Year 2007

  Rozważono sieci o topologiach gwiaździstych i gwiaździsto?pętlowych. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się przez węzeł centralny; prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się z węzłem centralnym. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci...

 • The reliability of ring, star and hybrid networks
  Publication

  - Year 2007

  Jednym z parametrów charakteryzującym jakość sieci jest jej niezawodność. Rozważono sieci o topologiach drzewiastych, gwiaździstych, pętlowych, wielo-pętlowych oraz mieszanych. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie statystycznie niezależne. Jako oceny niezawodności sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych par...

Year 2005
 • Analysis of the reliability of any-hop star network
  Publication

  - Year 2005

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować...

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej
  Publication

  - Year 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

Year 2004
 • Analysis of the reliability 0f any-hop star network.
  Publication

  - Year 2004

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się...

 • Niezawodność sieci komputerowych o strukturach wielo-pętlowych.
  Publication

  - Year 2004

  Założono, że sieć ma strukturę wielo-pętlową. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. przyjęto następujący model uszkodzeń: węzły sieci ulegają uszkodzeniom z okreslonym prawdopodobieństwem, kanały nie ulegają uszkodzeniom, uszkodzenia węzłów są od siebie statystycznie...

Year 2003
 • Analiza sieci pętlowych pod względem niezawodności
  Publication

  - Year 2003

  Założono, że sieć ma strukturę pętlową. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęty jest: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności elementów sieci oraz liczby...

Year 2002
 • Relability of distributed networks
  Publication

  Niezawodność sieci jest jednym z parametrów opisujących jakość sieci. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych tras pomiędzy każdą parą węzłów. Podano dwie metody projektowania niezawodnych sieci. Jedna z nich wyznacza niezawodną strukturę sieci o minimalnym koszcie, druga wyznacza niezawodną strukturę z minimalną liczbą kanałów.

 • The methods of design reliable distributed networks

  Opisano dwie metody projektowania niezawodnych sieci rozległych. W pierwszej metodzie przyjęto, że koszt konstrukcji każdego połączenia jest jednakowy, w drugiej koszty opisuje zadana macierz kosztów. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych dróg pomiędzy węzłami sieci. Pierwsza z metod jest metodą dokładną, druga heurystyczną. Zdefiniowano i oceniono błąd metody heurystycznej. Opublikowano wyniki otrzymane...

seen 115 times