Jakub Białogrodzki - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Symulacje algorytmów rozsyłania i plotkowania dla sieci radiowych

  - Year 2005

  Analizowane były dwa podstawowe problemy komunikacji grupowej w sieciach radiowych - rozsyłanie i plotkowanie. W ramach symulacji zaimplementowanych zostało łącznie kilkanaście algorytmów dla tych problemów. Praca opisuje wyniki symulacji - ilościowe porównanie długości transmisji generowanych przez poszczególne algorytmy dla grafów losowych oraz dla kilku podstawowych klas grafów.

 • Path Coloring and Routing in Graphs.

  - Year 2004

  W rozdziale omówione zostały problemy kolorowania ścieżek i routingu w grafach. Podano podstawowe definicje związane z tymi problemami, znane wyniki wraz z dyskusją złożoności obliczeniowej dla grafów ogólnych i dla kilku podstawowych klas grafów oraz zastosowania.

 • Kolorowanie ścieżek w grafach

  - Year 2002

  Zdefiniowano podstawowe pojęcia niezbędne do analizy problemu wyboru i kolo-rowania ścieżek w grafach. Dokonano przeglądu wyników dla grafów ogólnych idla klasycznych rodzin grafów. Omówiono zastosowania praktyczne problemu,zwłaszcza związane ze wspomnianymi już sieciami optycznymi.

seen 401 times