Janusz Ćwiek - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Hydrogen degradation of high-strength weldable steels in seawater

  - Year 2005

  Oceniono podatność na niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości przy obciążeniach monotonicznie rosnących. Badano dwa gatunki stali ulepszonych cieplnie i ich złącza spawane. Przeprowadzono próby rozciągania z małą prędkością odkształcania w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Wykonano próby przenikania wodoru metodą Devanathana-Stachurskiego.

 • Assessment of evaporator tubes corrosion in low-emission steam boilers

  W artykule przedstawiono wyniki badań rur ekranowych(16Mo3) kotła niskoemisyjnego po jednym roku i dwóch latach eksploatacji. Powierzchnie rur pokryte zostały warstwami natryskiwanymi cieplne - pojedynczą ze stopu 70%Ni 30%Cr i podwójną Ni-30Cr /Al2O3. Rury bez powłok natryskiwanych wykazywały pocienienie ze względu na działanie korozji siarkowej oraz korozyjnego oddziaływania warstwy stopionych soli. Pojedyncza warstwa 70%Ni 30%Cr...

  Full text to download in external service

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

  - Rynek Energii - Year 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Full text to download in external service

seen 411 times