Janusz Nieznański - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Professor

Workplace
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 101
Phone
(58) 347 25 34

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

Publication showcase

 • Self-Tuning Dead-Time Compensation Method for Voltage-Source Inverters

  Przedstawiono nową, kompleksową metodę kompensacji zniekształceń napięcia wyjściowego falownika z modulacją szerokości impulsów. Proponowana metoda umożliwia automatyczne dopasowanie parametrów charakterystyki kompensacyjnej do aktualnej konfiguracji falownika i obciążenia, np. po zmianie przewodu łączącego falownik z obciążeniem. Adaptacja do nowych warunków polega na dostrajaniu wartości parametrów zależności opisującej napięcie...

 • Underfrequency Load Shedding: An Innovative Algorithm Based on Fuzzy Logic

  In contemporary power systems, the load shedding schemes are typically based on disconnecting a pre-specified amount of load after the frequency drops below a predetermined value. The actual conditions at the time of disturbance may largely dier from the assumptions, which can lead to non-optimal or ineective operation of the load shedding scheme. For many years, increasing the eectiveness of the underfrequency load shedding (UFLS)...

  Full text available to download

 • Advanced Lithium-Ion Battery Model for Power System Performance Analysis

  - ENERGIES - Year 2020

  The paper describes a novel approach in battery storage system modelling. Different types of lithium-ion batteries exhibit differences in performance due to the battery anode and cathode materials being the determining factors in the storage system performance. Because of this, the influence of model parameters on the model accuracy can be different for different battery types. These models are used in battery management system...

  Full text available to download

seen 3246 times