Janusz Nieznański - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • Nagroda Rektora PG zespołowa I stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną w 2011 roku

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

  • Nagroda Rektora PG indywidualna I stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej w 2009 roku

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

seen 3288 times