Jarosław Chojnacki - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

Research Teams (Team member)

 • Katedra Chemii Nieorganicznej

  * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne

  Conducted 1986-09-15

 • Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

  Conducted 2009-06-26

 • Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów

  Multinational organisation

  Conducted 2010-05-24

seen 513 times