Jarosław Guziński - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Sukces Roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

  za działalność naukowo-organizacyjną w projekcie LINTE^2

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2016

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2015 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2016

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa II stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w 2012 roku

  Za działalnośc dydaktyczną

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2013

 • Nagroda naukowa za monografię: "Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Polska Akademia Nauk Wydział IV Nauk Technicznych - 2012

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa II stopnia za wyrózniajacą działalność dydaktyczną w 2011 roku

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2012

seen 2460 times