Jarosław Ślęzak - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce

  - Cywilizacja i Polityka - Year 2016

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

 • Wolność przemieszczania a polityka imigracyjna Holandii

  - Year 2016

  Od 2015 r. Holandia zaproponowała wprowadzenia zmian w prawie imigracyjnym; polegają one na m. in. na karaniu imigrantów za nieprzestrzeganie holenderskich wartości, ograniczeniu dofinansowania muzułmańskich imigrantów, obowiązku nauki języka niderlandzkiego. Od 2016 r. wprowadzono zakaz noszenia burek w miejscach publicznych. Programy dla nowo przybyłych obejmują przede wszystkim aktywizację zawodową. Od 2015 r. wprowadzono restrykcyjną...

  Full text to download in external service

 • Les Lumieres contre la torture et la peine de mort

  - Orbis Linguarum - Year 2016

  Artykuł napisany jest w języku francuskim. Jego tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi: "Oświecenie wobec tortur i kary śmierci". Artykuł ten dotyczy stanowiska Woltera, Monteskiusza oraz Beccari wobec nadużyć systemu prawnego przedrewolucyjnej Francji. Analizuje on ich krytyczne stanowisko wobec tych nadużyć i bada filozoficzne teorie, jakimi posługują się Wolter i Monteskiusz w celu zniesienia tortur, oraz Beccaria, który nie tylko...

Obtained scientific degrees/titles

 • 2007-07-05

  Obtained science degree

  dr Public policy (Social studies)
  UNIWERSYTET GDAŃSKI

seen 688 times