Jerzy Konorski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Publication showcase

 • A game-theoretic study of CSMA/CA under a backoff attack

  Analizowany jest rozdział pasma realizowany przez protokół CSMA/CA w obecności anonimowych stacji egoistycznych, atakujących wykładniczy mechanizm odczekania. Przy założeniu ruchu nasycającego sieć pokazuje się, że powstaje w ten sposób niekooperacyjna gra o strukturze wypłat wieloosobowego dylematu więźnia. Wykorzystując własności macierzy wypłat zaproponowano strategię dla odpowiedniej gry wieloetapowej, zapewniającą asymptotyczne...

 • Multiple access in ad-hoc wireless LANs with noncooperative stations

  - Year 2002

  A class of contention-type MAC protocols (e.g., CSMA/CA) relies on random deferment of packet transmission, and subsumes a deferment selection strategy and a scheduling policy that determines the winner of each contention cycle. This paper examines contention-type protocols in a noncooperative an ad-hoc wireless LAN setting, where a number of stations self-optimise their strategies to obtain a more-than-fair bandwidth share. Two...

 • Discouraging Traffic Remapping Attacks in Local Ad Hoc Networks

  Quality of Service (QoS) is usually provided in ad hoc networks using a class-based approach which, without dedicated security measures in place, paves the way to various abuses by selfish stations. Such actions include traffic remapping attacks (TRAs), which consist in claiming a higher traffic priority, i.e., false designation of the intrinsic traffic class so that it can be mapped onto a higher-priority class. In practice, TRAs...

  Full text available to download

Obtained scientific degrees/titles

seen 2813 times