Julita Wasilczuk - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. Julita Wasilczuk

dr hab. Julita Wasilczuk

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Factors influencing Israeli women entrepreneurs’ performance in SMEs

  PhD thesis

  mgr Bracha Efroni - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 2021

 • Productivity Drivers: Implications for Brazil’s Development - Evidence From Selected Countries

  PhD thesis

  mgr Aurélio Hess - Uniwersytet Gdański - 2020

 • Postępowanie habilitacyjne

  Dissertation

  dr Ewa Więcek-Janka - Politechnika Poznańska - 2020

 • Zasobowe uwarunkowania przedsiębiorczości w gminach

  PhD thesis

  mgr Paweł Kłobukowski - Uniwersytet Warszawski - 2019

 • The Influence of Entrepreneur-Level Determinants on the Rapid Internationalisation of Born Global Firms

  PhD thesis

  mgr Elema Pawęta - Uniwersytet Łódzki - 2018

 • Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Postępowanie habilitacyjne

  Dissertation

  dr Marcin Staniewski - Szkoła Główna Handlowa - 2016

 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach

  PhD thesis

  mgr Anna Dębicka - Politechnika Poznańska - 2015

 • Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce

  PhD thesis

  mgr Artur Resmer - Politechnika Gdańska - 2015

 • Metody wspierania przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce

  PhD thesis

  mgr Paulina Siemieniak - Politechnika Poznańska - 2014

 • Postępowanie habilitacyjne

  Dissertation

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim – podejście instytucjonalne

  PhD thesis

  mgr Hanna Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 2013

 • Motywacje i cele założycieli przedsiębiorstw a proces przedsiębiorczości - monografia habilitacyna

  Dissertation

  dr Maciej Koczerga - Uniwersytet Ekonomiczny w Polznaniu - 2013

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w 5 programie ramowym Unii Europejskiej

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich firmach - monografia habilitacyjna

  Dissertation

  - Uniwersytet Gdański - 2007

seen 3146 times