Julita Wasilczuk - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. Julita Wasilczuk

dr hab. Julita Wasilczuk

Prizes and awards

  • Złoty Krzyż Zasługi

    Odznaczenie państwowe lub resortowe

    Awarded by Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - 2018

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

    Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2010

seen 3146 times