Justyna Kucińska-Lipka - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

 • Katedra Technologii Polimerów

  W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

  Conducted 2013-09-01 - 2014-09-30 at position: Członek

 • Elektor Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

  Conducted 2016-10-03 - 2020-09-30 at position: Elektor

 • Komisja Konkursowa ds. nagrody „Dyplom Roku 2016”

  Conducted 2016-04-04 - 2016-05-31 at position: Członek

 • Komisja Rektora ds. Nowego Systemu Rekrutacyjnego, Wdrożenie nowego systemu rekrutacyjnego na Politechnice Gdańskiej

  Conducted 2012-01-02 - 2012-12-31 at position: Członek

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

  Conducted 2010-10-01 - 2014-10-01 at position: Przewodniczący

 • Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

  Conducted 2016-10-03 - 2020-09-30 at position: Członek

 • Współorganizator Bałtyckiego i Pomorskiego Festiwalu Nauki Dydaktyczne i popularyzatorskie

  Conducted 2010-09-01 - 2017-09-30 at position: Współorganizator

 • Wydziałowa Komisja Programowa, Podkomisja ds. Spraw Kierunków Studiów Chemia Budowlana,

  Conducted 2016-10-03 - 2020-09-30 at position: Członek

 • X International Scientific-Technical Conference “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” APGIP-10 http://apgip.org.ua/

  Conducted 2020-03-14 - 2020-05-23 at position: ORGANIZING COMMITTEE

 • X Ukrainian-Polish Scientific conference “Polymers of special applications” Lviv, September 21-24

  Conducted 2020-05-23 - 2020-09-24 at position: Scientific committee

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Ekspertyza nr 020487 zlecona przez Firmę Vertex sp. Z.o.o. z siedzibą w Tczewie dotycząca powodu występowania wycieku uszczelniacza butylowego do wnętrza pakietu okiennego z dnia 2.08.2012.

  Vertex sp. Z.o.o

  Ocena powodu występowania wycieku uszczelniacza butylowego do wnętrza pakietu okiennego

 • Ekspertyza uzupełniająca opinię biegłego sądowego dotyczącą powodu występowania wycieku uszczelniacza butylowego do wnętrza pakietu okiennego, zlecona przez Czerniawski Błaszkowski Drogosiewicz Radcy Prawni Spółka Partnerska z dnia 30.11.2015”.

  Czerniawski Błaszkowski Drogosiewicz Radcy Prawni Spółka Partnerska

  Ocena powodu występowania wycieku uszczelniacza butylowego do wnętrza pakietu okiennego

 • Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych Ośrodek Przetwarzania Informacji, Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 w ramach osi priorytetowej 1 „ Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 w ramach osi priorytetowej 1 „ Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  Recenzja projektów

seen 3201 times