Justyna Łuczak - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2019 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2019 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2018 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Nagroda indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w 2018 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Nagroda indywidualna II stopnia za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową w 2017 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda indywidualna II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2017 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2016 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne i za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2015 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2014 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2015

 • Nagroda indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2013 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu ramach projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych (Advance PhD)”.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2013

 • Stypendium FNP w programie START

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej - 2012

 • • Nagroda za najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2010 roku,

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by • Nagroda Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Dziekanów Wydziału Chemii UG, Wydziału Chemicznego PG oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed - 2011

 • • Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2010

 • • Stypendium „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, I edycja”. Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Awarded by Samorząd Województwa Pomorskiego, - 2008

seen 1522 times