Katarzyna Rembarz - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

  • Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju

    - 2016

    Pory jachtowe w Gdańsku są ważnym elementem infrastruktury terenów nadwodnych i miejscem rekreacji mieszkańców. Artykuł omawia działania władz miasta w zakresie planowania i realizacji nowych obiektów, analizuje gdańskie akweny wodne i aktualny stan zainwestowania oraz realne potrzeby gdańskiego środowiska żeglarskiego. Na koniec konfrontuje je, wskazując niewykorzystane potencjały i pożądane kierunki rozwoju.

  • Yacht harbour as a part of city public space

    - 2016

    Transformation of harbors opens opportunities to introduce new functions into city centers. Very often abandoned ports’ infrastructure is adopted into a yacht harbor. The article elaborates typology of yacht harbors and theirs’ potential which can be used in creation of city center. Thesis are illustrated by examples of Port Vell, Barcelona, Spain and Sundby Harbour, Copenhagen, Denmark.

seen 134 times