Katarzyna Rembarz - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

  • Zajęcia obieralne

    TEMAT CYKLU:PORT JACHTOWY - STRUKTURA, FUNKCJONOWANIE I PROJEKTOWANIEPROWADZĄCY: dr inż. arch. Katarzyna RembarzSPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ:Na wstępie do zajęć zorganizowana zostanie wycieczka studialna do portu jachtowego.Zajęcia będą miały formę wykładów oraz ćwiczeń, w czasie których studenci będąopracowywać lub prezentować przygotowane samodzielnie lub w zespołach prostezagadnienia analityczne lub projektowe.TEMATYKA ZAJĘĆ:W trakcie...

seen 395 times