Katarzyna Wojan - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. Katarzyna Wojan

dr hab. Katarzyna Wojan

Prizes and awards

 • Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowo-organizacyjne na rzecz promocji Uczelni i popularyzacji nauki

  Awarded by Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - 2019

 • Podziękowanie (dyplom) "za rozwój międzynarodowej współpracy naukowej" między Polską i Białorusią

  dyplom

  Awarded by Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauki Białorusi - 2019

 • Dyplom za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego przyznany przez Rektora UG oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  dyplom

  Awarded by Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - 2018

 • Indywidualna Naukowa Nagroda Rektora III stopnia za monografię Język fiński w teorii i praktyce, rozwój fennistyki na UG oraz wkład do dorobku naukowego Wydziału Filologicznego UG

  Awarded by Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - 2017

 • Indywidualna Nagroda Rektora za habilitację uzyskaną w ciągu 6 lat po doktoracie

  Awarded by Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - 2015

 • Indywidualna Naukowa Nagroda Rektora UG III stopnia za książkę Polsko-fiński tezaurus tematyczny

  Awarded by Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - 2013

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  odznaczenie

  Awarded by Minister Edukacji Narodowej - 2013

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

  odznaczenie

  Awarded by Prezydent RP - 2013

seen 2543 times