Kazimierz Gwizdała - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

  • Analiza nosności podstawy i pobocznicy wybranych rodzajów pali na podstawie parametrów geotechnicznych podłoża oraz badań in-situ.

    Master thesis

    - WILIŚ

  • Nośność wielkośrednicowych pali wierconych z iniekcja cementową pod podstawą, według patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

    Master thesis

    - WILIŚ

seen 1659 times