Kazimierz Jamroz - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Nagroda Rektora II stopnia za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • Za publikację monografii "Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 2011

 • EuroRAP Board Award 2008 - 2009 for Outstanding Performance

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by EuroRAP European Road Assessment Programme - 2009

 • Nagroda za publikacjęw dziedzinie budownictwa książka "Węzły Drogowe i Autostradowe"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Infrastruktury - 2009

 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Gryf Pomorski” w roku 2007 za szczególne zasługi w dziedzinie bezpieczeństwa.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Marszałek Województwa Pomorskiego - 2007

 • Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2006

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2001

 • Nagroda Rektora II stopnia za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1999

 • Nagroda Rektora za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1998

 • Nagroda Rektora za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1996

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1994

 • Nagroda Rektora za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1993

 • Nagroda Rektora za działaność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1992

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1989

 • Nagroda Ministra NiSZW za wspólautorstwo trzech książek z dziedziny Inżynieria Ruchu Drogowego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister NiSZW - 1985

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1981

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1980

 • Za opiekę nad Kołem Naukowyn Inżynierii Ruchu Drogowego

  Awarded by Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - 1979

 • Magroda Rektora za działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1978

seen 1218 times