Krystian Birr - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 35

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2019
2018
 • Identification of safety hazards and their sources in tram transport

  Both in Poland and in most countries of the European Union, the tram infrastructure is extensively expanding. Contemporary low-floor trams are constructed according to different technical assumptions than typical railway vehicles or high floor trams. In Poland such vehicles rides often on lines designed according to standards developed to the classical vehicles. At the same time, the intensity of road traffic and the number of...

  Full text available

 • Integracja transportu miejskiego i regionalnego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem metropolii trójmiejskiej i integracji taryfowo-biletowej
  Publication

  - 2018

  Monografia porusza treści związane z integracją transportu zbiorowego i wynikających z tego działań komplementarnych. Problem biletu i niskich stawek taryfowych służących motywowaniu pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego nie sprawdza się w praktyce. Postulat zwiększenia szybkości osiągania celów podróży komunikacją zbiorową jest istotnym motywatorem dla właścicieli samochodów osobowych, aby rzedziej z niego korzystali. W...

 • Integration of a Multilevel Transport System Model into Sustainable Urban Mobility Planning

  When planning their transport policy, cities usually focus on developing sustainable transport systems and reducing the negative consequences of transport. One way to deliver transport policies is to use the Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), a strategic document designed to meet the demand for mobility whilst ensuring adequate quality of life for the residents. The process of Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP process)...

  Full text available

 • Mode choice modelling for urban areas
  Publication

  The article presents the question of mode choice modelling in a four-stage travel modelling process. The article indicates limitations of currently used simplified methods of mode choice modelling and presents the possibility of using a more detailed approach that accounts for additional, statistically significant factors with the use of advanced mathematical tools, discrete choice models. A need has also been identified to include...

 • Modelling the loss of time caused by traffic incidents on motorways
  Publication

  For each road incident important factors like location, capacity reduction, traffic management, duration of road incidents and amount of traffic should be defined. All performer operations and effects of incidents affect the capacity of the road, average speed, time loss, vehicle queues and traffic jams. In the article road incidents were divided into planned and unexpected. Statistical analysis prepared using the database of traffic...

  Full text in external service

 • Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych
  Publication

  - 2018

  Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki modelowania podziału zadań przewozowych w procesie modelowania podróży. Wykonane analizy wykazały zasadność zastosowania dodatkowych czynników w modelowaniu wyboru środka transportu z uwagi na ich istotny wpływ na jakość modelu dla wybranych motywacji podróży. W pracy zawarto przykładowe modele uwzględniające każdy z analizowanych czynników. Z wykorzystaniem badań heurystycznych...

 • Prognozowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie województw

  Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji...

  Full text in external service

2017
2016
2015
2014
2013
2012

seen 343 times