Krystyna Gomółka - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

Profesor

Workplace
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 503
Phone
(58) 347 22 42

Head of Section

Publication showcase

 • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

  После получения независимости в начале 90-х годов XX в. Республика Азербайджан подписала более пятидесяти договоров с международными организациями. В 1991 г. государство установило контакты с Европейским союзом в ходе реализации проектов в рамках программы TACIS, предназначенной для стран СНГ. Экономические контакты между партнерами активизировались, благодаря подписанию и вступлению в силу в 1999 г. Соглашения о партнерстве и...

  Full text in external service

 • Legalni imigranci z państw b. ZSRR na polskim rynku pracy

  - 2019

  Akcesja Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy dla Polaków spowodowała emigrację wielu młodych obywateli do państw Zachodniej Europy. Od 2004 r. do końca 2017 r. z Polski wyjechało ponad 2,6 mln Polaków. Zdecydowana większość z nich znalazła pracę w państwach należących do Unii Europejskiej (Rocznik Demograficzny, 2018, s. 347). Niedobory kadrowe na polskim rynku pracy spowodowały konieczność zatrudnienia imigrantów...

 • Azerbejdżan w organizacjach międzynarodowych i regionalnych

  - 2019

  Artykuł ukazuje role i miejsce Azerbejdżanu w organizacjach międzynarodowych

seen 466 times