Krzysztof Jan Kaliński - Teaching - MOST Wiedzy

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Doświadczalne i symulacyjne badania zderzeń pojazdów w kategorii dyssypacji energii

  Dissertation

  dr inż. Jarosław Seńko - Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - 2020

 • Analysis of pantograph-catenary dynamic interaction employing hybrid simulation

  PhD thesis

  mgr inż. Paweł Zdziebko - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2020

 • Wybrane zagadnienia budowy systemów monitorujących w inżynierii mechanicznej

  Dissertation

  dr inż. Tomasz Korbiel - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2020

 • Postęp w technologii połączeń klejowych elementów konstrukcyjnych obciążanych udarowo. Analizy eksperymentalne i numeryczne MES

  Dissertation

  dr inż. Andrzej Komorek - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - 2019

 • Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców. Podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli

  Dissertation

  dr inż. Jarosław Ziółkowski - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - 2019

 • Nowoczesne narzędzia projektowania mechatronicznego w robotyce

  Dissertation

  dr inż. Krzysztof Kurc - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - 2019

 • Drgania i stateczność kolumn geometrycznie nieliniowych z elementami piezoceramicznymi

  Dissertation

  dr inż. Krzysztof Sokół - Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 2019

 • Conceptual design of mechatronic systems

  Dissertation

  dr inż. Kanstantsin Miatluk - Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny - 2019

 • Algorytmy rozmyte typu 2 w sterowaniu układami mechatronicznymi

  Dissertation

  dr inż. Ireneusz Dominik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2018

 • Modeling and control of a tracked mobile robot for pipeline inspection

  PhD thesis

  mgr inż. Michał Ciszewski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2017

 • The use of thermoelectric materials for improving thermal stability of foil baerings in high speed rotating machinery

  PhD thesis

  mgr inż. Jakub Roemer - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2017

 • Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

  PhD thesis

  mgr inż. Łukasz Lech - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 2016

 • Model matematyczny, analiza, symulacja chodu i konstrukcja robota sześcionożnego

  PhD thesis

  mgr inż. Bartosz Stańczyk - Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny - 2016

 • Wave propagation modelling using local interaction simulation approach in medical applications

  PhD thesis

  mgr inż. Zahra Hashemiyan - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inzynierii Mechanicznej i Robotyki - 2016

 • Synteza strukturalna i parametryczna układów napędowych (recenzja wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Tomasz Dzitkowski - Politechnika Śląska - 2016

 • Planowanie trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni (ponowna recenzja wydawnicza)

  Dissertation

  Autor nieujawniony - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - 2016

 • Planowanie trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni (rec. wydawnicza)

  Dissertation

  autor nieujawniony - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - 2015

 • Mobile robots – selected issues (rec. wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Tomasz Buratowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2012

 • Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych (rec. wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Janusz Zachwieja - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - 2011

 • Metoda sztywnych elementów skończonych w modelowaniu nieliniowych układów offshore (rec. wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Marek Szczotka - Politechnika Gdańska - 2011

 • Metoda sztywnych elementów skończonych w modelowaniu nieliniowych układów w technice morskiej

  Dissertation

  dr inż. Marek Szczotka - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Analysis of a micro electro-mechanical platform for laparoscopic surgery

  PhD thesis

  mgr inż. Wiktor Sieklicki - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - 2010

 • Pozycjonowanie i stabilizacja położenia ładunku żurawi wysięgnikowych (rec. wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Andrzej Maczyński - AkademiaTechniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - 2005

 • Analiza dynamiczna żurawia okrętowego typu A-rama

  PhD thesis

  mgr inż. Paweł Fałat - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydz. Budowy Maszyn i Informatyki - 2004

Opinionated people list

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Jarosław Seńko - 2020

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Marcin Kowalczyk - 2020

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Tomasz Korbiel - 2020

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Paweł Martynowicz - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Krzysztof Kurc - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż Jarosław Ziółkowski - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. inż. Robert Zalewski - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. inż. Bartosz Powałka - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Kanstantsin Miatluk - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Andrzej Komorek - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Alberto Gallina - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Krzysztof Sokół - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Daniel Buczkowski - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. XXX XXX - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr hab. inż. Paweł Olejnik - 2018

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab inż. Tomasz Szolc - 2018

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Ireneusz Dominik - 2018

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr hab. inż. Bartosz Powałka - 2017

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Marek Szczotka - 2011

seen 760 times