Krzysztof Leja - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

Profesor uczelni

Workplace
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 open in new tab
Phone
(58) 348 60 42
E-mail
kleja@pg.edu.pl

Head of Department

Workplace
Gmach B pokój 209

Vice-Dean for Scientific Research

Workplace
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 412
Phone
(58) 347 27 51

Publication showcase

 • Tworzenie sieci współpracy uczelni z otoczeniem przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych na przykładzie projektu e-Pionier

  Autorzy podjęli temat nowatorskiego podejścia uczelni do zamówień publicznych z wykorzystaniem modelu poczwórnej helisy opartej na zamówieniach przedkomercyjnych (pre-commercial procurement). Celem publikacji jest wskazanie możliwości praktycznego zastosowania takiego podejścia na przykładzie pilotażowego projektu e-Pionier, realizowanego w latach 2017-2020 przez Politechnikę Gdańską we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami...

  Full text in external service

 • Koopetycja uczelni - czy to ma sens?

  - 2019

  Celem artykułu jest przeanalizowanie literatury dotyczącej koopetycji i próba jej odniesienia do współczesnych instytucji akademickich. Ze względu na ograniczone ramy artykułu autor skupi się na uczelniach publicznych. Tło rozważań będzie stanowiło porównanie wyróżników konkurencji, współpracy i koopetycji organizacji komercyjnych

 • Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni

  • Ł. Sułkowski
  • J. Górniak
  • K. Leja

  - 2019

  Autorzy artykułów zawartych w książce Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni analizują problem współczesnego zarządzania w obszarze strategii i innowacji na uczelniach i podejmują kwestie obecnych zmian w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Walor publikacji stanowi różnorodność tematyki poszczególnych rozdziałów. Ich autorami są osoby o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym w zakresie ładu akademickiego...

Obtained scientific degrees/titles

 • 2013-01-17

  Obtained science degree

  dr hab. Management (Humanities)
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2000-07-05

  Obtained science degree

  dr Economy (Economics)

seen 684 times