Krzysztof Stolarczyk - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Hybrid biobattery based on arylated carbon nanotubes and laccase

  - BIOELECTROCHEMISTRY - Year 2011

  Jednościenne nanorurki węglowe modyfikowano resztami antracenu i antrachinonu Otrzymany materiał posłużył do modyfikacji elektrody węglowej w celu jej zastosowania do redukcji tlenu w bioogniwie paliwowym. Nanorurki z aromatycznymi grupami zwiększyły powierzchnię elektrody oraz przyczyniły się do zwiększenia bezpośredniego przeniesienia elektronów. Grupy arylowe mogą wnikać do hydrofobowej kieszeni enzymu, w której znajduje się...

  Full text to download in external service

 • Arylated carbon nanotubes for biobatteries and biofuel cells

  - ELECTROCHIMICA ACTA - Year 2012

  Singlwalled carbon nanotubes (swcnts)covalently phenylated, napthylated or terphenylated were used for the construction of cathodes in a biobattery and in a biofuel cell. zn is the anode in the biobaterry and single-walled carbon nanotubes are covalently modified with glucose oxidase/catalase (swcnt-gox/cat) and the biofuel cell anode. the cell parameters were determined and the potentials of each of the electrodes under cell working...

  Full text available to download

 • Carbon Nanotubes Chemically Derivatized with Redox Systems as Mediators for Biofuel Cell Applications

  - Biocybernetics and Biomedical Engineering - Year 2011

  Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca). Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory...

  Full text to download in external service

seen 252 times