Krzysztof Żółtowski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Contact

Head of Department

Workplace
Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 213A open in new tab
Phone
(58) 347 14 38
E-mail
zoltowk@pg.edu.pl

Publication showcase

 • Moment resistance of I-section end-plate roof girder splices; a case study

  This article deals with the problem of determining the resistance of end-plate connections. A nonlinear FEM model of the joint was constructed in order to predict its carrying capacity. A standard code procedure was done as well. The analyses have been done to assess atypical end-plate joints designed and constructed as a part of roof structures.

  Full text in external service

 • Bogenbrücke über den Fluß Dziwna in Wolin - Entwurf und Realisierung

  W grudniu 2003 roku została oddana do użytku nowa obwodnica historycznego miasta Wolin. Główną część nowej drogi stanowi stalowy most łukowy nad rzeką Dziwną o rozpiętości przęsła 165 m. W artykule przedstawiono konstrukcję obiektu, główne rezultaty prac projektowych oraz etapy wykonywania konstrukcji. Podano wyniki badań podczas próbnego obciążenia obiektu w porównaniu z wynikami teoretycznymi. Całość poparto bogatą dokumentacją...

 • Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

  W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

Obtained scientific degrees/titles

seen 1166 times