Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-12-2004) Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych.

Research Kind

 • Indykator elektroniczny LEMAG PREMET C (Lehmann & Michels GmbH)
  Pomiar ciśnień panujących w cylindrze pracującego silnika ZS
 • Miernik SVAN 956 (SVANTEK Sp. Z o.o.- Warszawa)
  Pomiar drgań silnika
 • Przenośny aparat DMA 35N PETROL (Anton Paar Poland Sp. z o.o.)
  Określanie gęstości paliw i olejów smarowych
 • Wideoendoskop pomiarowy Everest XLG3 (Everest Polska Sp. z o.o)
  Endoskopowe badania diagnostyczne

NCN discipline

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_2 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza

Research field & subject

 • N. Badania właściwości fizycznych / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne
 • A. Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne

Laboratory accreditation

 • Certyfication (NC-1004 from 01-12-2004)
  BADANIA LABORATORYJNE WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH I PALIW CIEKŁYCH. IDENTYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO GŁÓWNYCH UKŁADÓW FUNKCJONALNYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻAREK W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Details

Contact:
dr inż. Piotr Bzura
phone: 606524942
Maintainer:
dr inż. Jacek Rudnicki
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3997 times