Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

Research topics / Laboratory research field

  • (valid from 01-10-2013) Badania oddziaływań nisko- i średnio-energetycznych elektronów z atomami i drobinami wieloatomowymi w różnych stanach skupienia

Research Kind

  • Badania procesów rezonansowych w oddziaływaniach elektronów z wybranymi prekursorami stosowanymi w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)
    Badania oddziaływań wybranych prekursorów rozpoczęto w roku 2016. Prowadzone są one przy wykorzystaniu 180 stopniowego hemisferycznego spektrometru elektronów firmy Comstock.
  • Obliczenia przekrojów czynnych na jonizację oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych drobinach.
  • Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na drobinach wieloatomowych
    Systematyczne badania prowadzone są od połowy lat 70-tych XX wieku przy wykorzystaniu elektrostatycznego spektrometru elektronów skonstruowanego w grupie prof. Czesława Szmytkowskiego. Do chwili obecnej wykonano pomiary dla ponad osiemdziesięciu związków o znaczeniu technologicznym i biologicznym. Wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych JCR oraz sukcesywnie umieszczane w lokalnej bazie danych http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/paw/ECS/database.html.

NCN discipline

  • ST2 Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularn / ST2_7 Fizyka atomowa i molekularna

Equipment in laboratory

Details

Contact:
dr hab. Paweł Możejko
Homepage:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/paw/lab.html open in new tab
Maintainer:
dr hab. Paweł Możejko
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3756 times