Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 18-07-2014) Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji

Research Kind

 • badania mechaniczne
  Próba rozciągania, próba udarności, próba zmęczeniowa, próba gięcia, próba łamania,

NCN discipline

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_7 Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)

Laboratory accreditation

 • Certyfication (TT/787/710405/14 from 09-12-2014)
  Próby: rozciągania, udarności, zginania, pomiaru twardości metodą Brinella, Rockwella i Vickersa, badania mikroskopowe i makroskopowe

Quality assurance

 • NC-984 - ISO 9001:2008 # Standard międzynarodowy
  System zarządzania jakością w zakresie: badania naukowe, analityczne w dziedzinie oceanotechniki i okrętownictwa, technik pomiarowych i materiałoznawstwa. Prace projektowe i wykonawstwo w zakresie mechaniki maszyn, obróbki skrawaniem i spawalnictwa
  (valid 06-12-2004 to 14-09-2018)
 • AB 1611 - ISO 17025 # Standard międzynarodowy
  Akredytacja Laboratorium zgodnie z normą ISO 17025, w zakresie: badań mechanicznyche i metalograficznych materiałów hutniczych i złącz spawanych
  (valid 02-06-2016 to 01-06-2020)

Equipment in laboratory

 • System sterowania siłownikami Labtronic 8800
  System sterownia siłownikami hydraulicznymi wraz z oprogramowaniem. Umożliwia zadawanie obciążeń statycznych, quasi-statycznych, zmęczeniowych itp., przy użyciu maksymalnie 4 siłowników jednocześnie. Z siłownikami 1000 kN, 2 x 400 kN, 250 kN, 100 kN, stacją hydrauliczną SHA i ramami nośnymi znajdującymi się w Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych tworzy zaawansowaną maszynę wytrzymałościową
 • Maszyna wytrzymałościowa 400kN
  Maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych (rozciąganie, ściskanie, zginanie), jak i zmęczeniowych.

Details

Contact:
dr inż. Jakub Kowalski
Maintainer:
dr inż. Jakub Kowalski
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Referenced datasets

zobacz wszystkie (64)

seen 4830 times