Laboratorium Materiałów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów – Centrum Zaawansowanych Technologii - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Materiałów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów – Centrum Zaawansowanych Technologii

Opis

Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:

 • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,
 • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów pasywnych (nieemitujących światła).

Stanowisko to umożliwia badania struktur wewnętrznych obiektów technicznych i biologicznych metodami optycznymi, jak również umożliwia badania spektralne obiektów dla przemysłu oświetleniowego (nowych typów źródeł światła LED), warstw ochronnych, unikatowych warstw dla zastosowań medycznych, w tym badania spektralnych charakterystyk elementów i modułów wizualizacji informacji. 

Illustration of the publication
Illustration of the publication

Przeznaczenie

Obrazowanie optyczną techniką tomograficzną:

Obrazowanie optyczną techniką tomograficzną:

 • badanie struktury obiektów warstwowych oraz porowatych,
 • badanie metodą OCT elementów, modułów i układów elektronicznych (np. MEMS, MOEMS, PCB, elementy fotowoltaiczne),
 • pomiary OCT dla przemysłu spożywczego,• badania struktury i właściwości laminatów stosowanych w przemyśle (jachtowym, motoryzacyjnym, lotniczym, meblowym, opakowaniowym),
 • badania nieniszczące OCT struktur małowymiarowych na potrzeby kryminalistyki. 

Badania spektroradiometryczne:

 • badania fotometryczne i kolorymetryczne displejów i mikrodisplejów (LCD, LED, OLED, plazmowe, projekcyjne),
 • charakteryzacja nowoczesnych źródeł światła (charakterystyki widmowe, temperatura barwowa, CRI),
 • badanie właściwości fotometrycznych i kolorymetrycznych obiektów w trybie odbiciowym (powłoki lakiernicze i malarskie, obiekty zabytkowe, obiekty ceramiczne, przemysł spożywczy).

Parametry techniczne

Optyczny tomograf koherentny (typ IVS-2000-PS firmy Santec):

 • tryb pracy: PS-SS-OCT,
 • środkowa długość fali: 1320 nm,
 • zakres przestrajania źródła: 120 nm,
 • rozdzielczość podłużna: 12 μm,
 • rozdzielczość poprzeczna: 15 μm,
 • szybkość pomiarów w trybie B-skan: >4 fps,
 • zakres pomiaru wzdłuż osi wiązki laserowej: 3 mm,
 • zakres pomiaru w kierunku poprzecznym do osi wiązki laserowej: 10 mm,
 • dodatkowe możliwości: pomiary polarymetryczne (pomiar kąta retardacji).

Spektroradiometr (typ CS-2000A firmy Konica Minolta):

 • zakres widmowy: 380-780 nm,
 • zakres luminancji: 0,003-5000 cd/m2 (dla kąta widzenia 1º),
 • kąty widzenia: 0,1º, 0,2º, 1º,
 • powtarzalność wyznaczenia współrzędnych kolorymetrycznych x, y: > 0,005,
 • oprogramowanie cs10w.

Usługi towarzyszące

 • badanie jednorodności przestrzennej fotometrycznych i kolorymetrycznych  parametrów obiektów płaskich,
 • badanie jednorodności przestrzennej fotometrycznych i kolorymetrycznych  parametrów obiektów płaskich,• badanie charakterystyk kierunkowych źródeł światła.

Dodatkowe możliwości

 • pomiar obiektów wielkogabarytowych

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-07-2019) Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:; • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,; • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów pasywnych (nieemitujących światła).; Stanowisko to umożliwia badania struktur wewnętrznych obiektów technicznych i biologicznych metodami optycznymi, jak również umożliwia badania spektralne obiektów dla przemysłu oświetleniowego (nowych typów źródeł światła LED), warstw ochronnych, unikatowych warstw dla zastosowań medycznych, w tym badania spektralnych charakterystyk elementów i modułów wizualizacji informacji.

Research Kind

 • Obrazowanie optyczną techniką tomograficzną:
  • badanie struktury obiektów warstwowych oraz porowatych,; • badanie metodą OCT elementów, modułów i układów elektronicznych (np. MEMS, MOEMS, PCB, elementy fotowoltaiczne),; • pomiary OCT dla przemysłu spożywczego,; • badania struktury i właściwości laminatów stosowanych w przemyśle (jachtowym, motoryzacyjnym, lotniczym, meblowym, opakowaniowym),; • badania nieniszczące OCT struktur małowymiarowych na potrzeby kryminalistyki.
 • Badania spektroradiometryczne:
  • badania fotometryczne i kolorymetryczne displejów i mikrodisplejów (LCD, LED, OLED, plazmowe, projekcyjne),; • charakteryzacja nowoczesnych źródeł światła (charakterystyki widmowe, temperatura barwowa, CRI),; • badanie właściwości fotometrycznych i kolorymetrycznych obiektów w trybie odbiciowym (powłoki lakiernicze i malarskie, obiekty zabytkowe, obiekty ceramiczne, przemysł spożywczy).;

Details

Maintainer:
dr hab. inż. Jerzy Pluciński
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4301 times