Ośrodek Doświadczalny - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Ośrodek Doświadczalny

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-01-1955) Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Research Kind

 • Badania nietypowej aparatury chemicznej i medycznej
 • Demagnetyzacja okrętów
  System automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego
 • Magnetyczne systemy wykrywania obiektów
  System magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych
 • Pomiary pól fizycznych okrętów
  Pomiary, w szczególności pól: magnetycznego, hydrodynamicznego, elektrycznego, hydroakustycznego, cieplnego

NCN discipline

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_11 Inne zagadnienia pokrewne

Research field & subject

 • Q. Badania sensoryczne / 15. Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja
 • N. Badania właściwości fizycznych / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne

Details

Contact:
mgr inż. Marek Chomnicki
Homepage:
http://eia.pg.edu.pl/osdos open in new tab
Maintainer:
mgr inż. Marek Chomnicki
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3419 times