Piotr Grudowski - Laboratory - Bridge of Knowledge

Search

Piotr Grudowski

Research topics / Laboratory research field

  • (valid from 01-12-2017) Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych
  • (valid from 01-12-2018) Testowanie elementów mechatronicznych

Research Kind

  • Pomiary wielkości geometrycznych i elektrycznych
    8 stanowisk 2osobowych

NCN discipline

  • HS4 Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Research field & subject

  • N. Badania właściwości fizycznych / J. Badania mechaniczne, badania metalograficzne
  • N. Badania właściwości fizycznych / E. Badania elektryczne i elektroniczne

Equipment in laboratory

Details

Contact:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
phone: 2379
Maintainer:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Verified by:
No verification

seen 3581 times