Lech Jędrzejewski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 27

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2012
Year 2009
Year 2008
Year 2007
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia
  Publication

  - Year 2007

  Organy samorządu, korzystając z przyznanych uprawnień, zmuszone są do poszukiwania nowych różnorodnych rozwiązań zmierzających do poprawy płynności finansowej podległych im jednostek oraz zmiany systemu finansowania lokalnego i regionalnego rozwoju. W tym celu powinny one ze zwiększoną efektywnością stosować odpowiednio dobrane, znane nauce, metody finansowania i wdrażać w życie szeroko pojęte zasady gospodarności szczegółowo omówione...

 • Polityka finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na wynik finansowy
  Publication

  - Year 2007

  Dla efektywnej działalności każdego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma posiadanie wystarczających funduszy przeznaczonych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich niedostatek powoduje bowiem zagrożenie dla wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Występowanie takiego zjawiska oznacza brak płynności finansowej i może w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Jak dowiedziono to w treści...

Year 2006
Year 2005
Year 2004
Year 2003
Year 2002

seen 607 times