Lech Rowiński - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej za rok 2012

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Polskiego Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - 2012

  • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra NiSW roku 2010 za osiągnięcia naukowe za opracowanie i przygotowanie wdrożenia wyrobu oznaczonego kryptonimem GŁUPTAK dla dr hab. inż. Lech Rowiński, dr inż. Leszek Matuszewski, mgr inż. Bogumił Porala, mgr inż. Dorota Łukaszewicz mgr inż. Paweł Sobczyk, mgr inż. Piotr Grymajło, Aleksander Górski, Leszek Obin, Arkadiusz Rębiś, Jerzy Dziadkiewicz.

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Minister NiSW - 2010

seen 2705 times