Ludwik Balcer - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

Publication showcase

  • Roll respose of ship fitted with passive stabilizing tank.

    - Year 2004

    Przedstawiono fizyczny i matematyczny model kołysań statku z biernym zbiornikiem stabilizacyjnym. Wyprowadzono równania ruchu i podano ich rozwiązania. Określono najistotniejsze zalecenia projektowe w oparciu o uzyskane rozwiązania. Wskazano kierunek poszukiwania optymalnych rozwiązań dla układu statek-bierny zbiornik stabilizacyjny.

  • Location of ship rolling axis.

    - Year 2004

    Podano definicję osi kołysań statku i metodę określania jej położenia. Położenie osi zależy nie tylko od rozkładu mas statku ale równiez od tzw. ''mas towarzyszących'', które są reprezentacją sił hydrodynamicznych działających na statek w czasie kołysania. Podano proste formuły pozwalajace obliczyć poprawne położenie osi kołysań statku.

seen 255 times