Łukasz Budnik - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Dynamic Analysis of Enterprise Business Scenarios

  - Year 2011

  W artykule przedstawiono system wspomagający projektowanie i poprawęscenariuszy procesów biznesowych. Scenariusze są wykonywane oraz monitorowane w środowisku SOA. Zaproponowany system oferuje dynamiczne gromadzenie i ocenianie metryk scenariuszy. Na podstawie wyników analizy wydajność, jakość oraz użyteczność scenariuszy są ulepszane. Dzięki elastycznemu API, system obsługuje dowolną rozszerzalną technologię wykonania scenariuszy...

 • Agile Methodology for Designing and Improving EnterpriseScenarios

  - Year 2011

  Przedstawiona została iteracyjna metoda projektowania i ulepszania scenariuszy biznesowych. Zaproponowana metoda definiuje etapy wytwarzania scenariuszy, zestaw metryki oceny jakości scenariuszy oraz zestaw procedur usprawnieniowych, które pozwalają zwiększyć wydajność scenariuszy, ich jakość oraz użyteczność. Proste studium przypadku zostało rozważane i jego ocena jakościowo-wydajnościowa omówiona. Jako przykład realizacji metody...

 • OSC - domain oriented ontology creation system

  Ontologies are, as part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented web portal for collaborative creation and storage of ontologies is presented. The system is being created by Gdańsk University of Technology Electronics, Telecommunications and Informatics faculty's Department...

seen 393 times