Łukasz Piszczyk - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

 • Katedra Technologii Polimerów

  W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Centrum POLINTEGRA

  Conducted 2015-06-22 at position: Członek konsorcjum

Membership in expert teams

 • Program Inteligentny Rozwój.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Opiniowania projektów w ramach POIR

seen 3183 times