Acta Mechanica et Automatica - Journal - MOST Wiedzy

Search

Acta Mechanica et Automatica

ISSN:

1898-4088

eISSN:

2300-5319

Publisher:

Politechnika Białostocka

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 100 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 100 Ministry Scored Journals List 2019
2021 100 Ministry Scored Journals List 2019
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2020 2
Points CiteScore - previous years
Year Points
2020 2
2019 1.6
2018 1
2017 0.7
2016 0.8
2015 0.6
2014 0.3
2013 0.1
2012 0

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 3.0
License
Creative Commons: BY-NC-ND 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.actawm.pb.edu.pl/index.php/authors-guidelines open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 9

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2015
 • Friction-Induced Oscillations of a Non-Asbestos Organic Pin Sliding on a Steel Disc
  Publication

  - Acta Mechanica et Automatica - Year 2015

  Friction-induced oscillations result in deterioration of performance of disc brakes and are generally undesired. We conduct experimental study of friction-induced oscillations in a non-asbestos organic material / steel pair used in disc brakes of motor vehicles. The tests are done by use of a pin-on-disc machine which has the pin sample supported on a deformable beam. The adjustable friction parameters are the disc velocity, contact...

  Full text to download in external service

Year 2012
 • Fretting wear of materials - methodological aspects of research
  Publication
  • E. Kulesza
  • J. R. Dąbrowski
  • J. Sidun
  • A. Neyman
  • J. Mizera

  - Acta Mechanica et Automatica - Year 2012

  W artykule przedstawiono metodyczne aspekty frettingowego zużywania materiałów. Rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku typu ''pin on disc'' wykonanym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej potwierdziły decydujący wpływ amplitudy oscylacji i wartości obciążenia na przebieg i charakter procesu zużywania. Wzrost wartości amplitudy powodował zmiany w warunkach tarcia. Wzrost wartości obciążenia...

  Full text to download in external service

Year 2009
 • Analiza korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk ślizgowych
  Publication

  W pracy przedstawiono analizę korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami norm ISO. Przedmiotem analizy były wyznaczone graniczne wartości naprężeń obwodowych w warstwach ślizgowych panwi badanych w testerze SKMR-2 (zgodnym ze standardem ISO 7905/4) oraz w warunkach pełnego filmu smarowego na stanowiskach łożyskowych MWO i SMOK w Politechnice Gdańskiej.

 • Obliczeniowa ocena zdeformowanego węzła dźwignicy

  W pracy przedstawiono wybrane problemy obliczeń wytrzymałościowych węzła ładowarki statkowej, który uległ uszkodzeniu. Przeprowadzono szereg analiz numerycznych, które miały na celu zidentyfikowanie przyczyn i warunków powstania zaobserwowanej formy deformacji. Następnie oceniono stan bezpieczeństwa węzła i zaproponowano najmniej złożone sposób jego naprawy oraz modernizacji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Całość...

 • Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych = Surface cracks of ceramic rolling elements
  Publication

  Materiały ceramiczne posiadają kombinację optymalnych własności, które są niezbędne w zastosowaniach na wysoko obciążone elementy maszyn. Podstawowym problemem związanym z wytrzymałością zmęczeniową materiałów ceramicznych są wszelkiego rodzaju wady powierzchniowe będące efektem procesu wytwarzania lub wynikające z defektów struktury materiału ceramicznego. W artykule przedstawiono badania doświadczalne dwutlenku cyrkonu ze sztucznie...

  Full text to download in external service

Year 2008

seen 409 times