Archives of Civil and Mechanical Engineering - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Archives of civil and mechanical engineering

Verification:

Gdańsk University of Technology

MNiSW Points:

MNiSW Points
2019 140 MNiSW 2019
MNiSW Points
Year Points List
2019 140 MNiSW 2019
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 25 A
2013 20 A
2011 15 A
2008 9 B

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policies:

no data

ISSN:

1644-9665

Filters

total: 19

  • Category
  • Year

Catalog Magazines

2019
2018
2016
2014
2011
  • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

    W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

    Full text in external service

2008
2007
2006
2002

seen 193 times