Archives of Civil and Mechanical Engineering - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Archives of civil and mechanical engineering

SHERPA RoMEO status:

Green Help
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

ISSN: 1644-9665

Impact Factor

Log in to see the Impact Factor.

Verification:
Gdańsk University of Technology

MNiSW Points

MNiSW Points
List Year Points
A 2017 30
A 2016 30
A 2015 30
A 2014 25
A 2013 20
A 2011 15
B 2008 9

Filters

total: 19

  • Category
  • Year

Catalog Magazines

2019
2018
2016
2014
2011
  • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

    W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

    Full text in external service

2008
2007
2006
2002

seen 122 times