Archives of Civil and Mechanical Engineering - Journal - MOST Wiedzy

Search

Archives of Civil and Mechanical Engineering

ISSN:

1644-9665

eISSN:

2083-3318

Publisher:

Politechnika Wrocławska , Springer

Disciplines
(Field of Science):

 • Architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 140 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 140 Ministry Scored Journals List 2019
2021 140 Ministry Scored Journals List 2019
2020 140 Ministry Scored Journals List 2019
2019 140 Ministry Scored Journals List 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 25 A
2013 20 A
2012 15 A
2011 15 A
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model:

Hybrid - transformation agreement

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2021 7.5
Points CiteScore - previous years
Year Points
2021 7.5
2020 6.9
2019 6.5
2018 5.8
2017 5.6
2016 4.1
2015 3.5
2014 3
2013 2.3
2012 1.3
2011 1

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 27

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2016
Year 2014
Year 2013
Year 2011
 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Full text available to download

Year 2008
Year 2007
Year 2006
Year 2005
 • Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran

  W pracy badane jest zastosowanie systemu MSC/NASTRAN for Windows do analizy stateczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wybranych przykładów paneli cylindrycznych poddanych równomiernemu ściskaniu w kierunku tworzącej dokonując analizy zarówno w zakresie stateczności początkowej jak i problemu geometrycznie nieliniowego w procesie przyrostowym. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły bogate...

  Full text available to download

Year 2002

seen 1521 times