Archives of Civil and Mechanical Engineering - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Archives of Civil and Mechanical Engineering

ISSN:

1644-9665

eISSN:

2083-3318

Publisher:

Politechnika Wrocławska , Springer

Disciplines
(Field of Science):

 • Architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 140 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 140 Ministry scored journals list 2024
2023 140 Ministry Scored Journals List
2022 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 25 A
2013 20 A
2012 15 A
2011 15 A
2010 9 B

Model:

Hybrid

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2022 6.4
Points CiteScore - previous years
Year Points
2022 6.4
2021 7.5
2020 6.9
2019 6.5
2018 5.8
2017 5.6
2016 4.1
2015 3.5
2014 3
2013 2.3
2012 1.3
2011 1

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 32

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2016
Year 2014
Year 2013
Year 2011
 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Full text available to download

Year 2008
Year 2007
Year 2006
 • Scale effect in shaft friction from direct shear tests

  Przeanalizowano wartości maksymalne tarcia uzyskane w aparacie bezpośredniego ścinania w kontakcie konstrukcja-grunt dla piasków kwarcowych i węglanowych oraz gładkiego i szorstkiego kontaktu. Badania przeprowadzono przy regulowanej sztywności normalnej kontaktu, przy różnej składowej normalnej naprężenia w kontakcie i różnym zagęszczeniu gruntu. Określono efekt skali jako stosunek wartości tarcia mobilizowanego na modelu do tarcia...

  Full text available to download

 • Use of calibration chamber as a large triaxial apparatus

  Modelowanie wycinka kolumny żwirowej o wysokości 1 m w komorze kalibracyjnej. Badania przeprowadzono przy różnym naprężeniu bocznym w komorze. Kolumnę poddano obciążeniu pionowemu przy odkształceniu pionowym do 2%. Określono jej parametry wytrzymałościowe oraz moduły odkształcenia przy obciążeniu oraz w cyklach odciążenie-powtórne obciążenie.

  Full text available to download

Year 2005
 • Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran

  W pracy badane jest zastosowanie systemu MSC/NASTRAN for Windows do analizy stateczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wybranych przykładów paneli cylindrycznych poddanych równomiernemu ściskaniu w kierunku tworzącej dokonując analizy zarówno w zakresie stateczności początkowej jak i problemu geometrycznie nieliniowego w procesie przyrostowym. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły bogate...

  Full text available to download

Year 2002

seen 2894 times