Archives of Thermodynamics - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Archives of thermodynamics

SHERPA RoMEO status:

Gray Help
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

ISSN: 1231-0956

Impact Factor

Log in to see the Impact Factor.

Verification:
Gdańsk University of Technology

MNiSW Points

MNiSW Points
List Year Points
B 2017 13
B 2016 13
B 2015 13
B 2014 8
B 2013 8
B 2011 7
B 2008 9

Filters

total: 44

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Comparative study of selected fluids for use in supercritical Organic Ranking Cycles
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  In view of increasing interest in improving energy efficiency of energy conversion devices, there is an increasing requirement of combined production of heat and electricity as well as demand for increased implementation of renewable energy resources. The micro cogenerative units utilizing the Organic Rankine Cycle are focusing the attention of many research centres around the world. In the present paper calculations of ORC cycles...

 • Dryout in annular flow - theoretical analysis
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu...

2008
2007
2006
2003
2002
 • Formation of bubbles from a single nucleation site.
  Publication

  Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych wrzenia wody destylowanej i metanolu z pojedynczego, sztucznego centrum nukleacji. Jako centra nukleacji służyły otwory wywiercone na czołowej powierzchni miedzianego pręta. Średnice otworów wynosiły: 0.25 mm, 0.60 mm oraz 1.0 mm. Do pomiaru częstotliwości odrywania się pęcherzyków zastosowano układ laser diodowy-fotodioda. Sygnał z fotodiody był rejestrowany za...

seen 149 times