Archives of Thermodynamics - Journal - MOST Wiedzy

Search

Archives of Thermodynamics

ISSN:

1231-0956

eISSN:

2083-6023

Publisher:

Polska Akademia Nauk , Walter de Gruyter (Sciendo) , Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Disciplines
(Field of Science):

 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Astronomy (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 1.01
Punkty CiteScore
Year Points
2018 1.01
2017 0.63
2016 0.54

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Author's Homepage
Institutional Website
Repository for Scientific Papers
Information on research data policy
n/a
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 48

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Comparative study of selected fluids for use in supercritical Organic Ranking Cycles
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  In view of increasing interest in improving energy efficiency of energy conversion devices, there is an increasing requirement of combined production of heat and electricity as well as demand for increased implementation of renewable energy resources. The micro cogenerative units utilizing the Organic Rankine Cycle are focusing the attention of many research centres around the world. In the present paper calculations of ORC cycles...

 • Dryout in annular flow - theoretical analysis
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu...

2008
2007
2006
2003
2002
 • Formation of bubbles from a single nucleation site.
  Publication

  Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych wrzenia wody destylowanej i metanolu z pojedynczego, sztucznego centrum nukleacji. Jako centra nukleacji służyły otwory wywiercone na czołowej powierzchni miedzianego pręta. Średnice otworów wynosiły: 0.25 mm, 0.60 mm oraz 1.0 mm. Do pomiaru częstotliwości odrywania się pęcherzyków zastosowano układ laser diodowy-fotodioda. Sygnał z fotodiody był rejestrowany za...

seen 365 times