Archives of Thermodynamics - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Archives of thermodynamics

Verification:

Gdańsk University of Technology

MNiSW Points:

MNiSW Points
2019 40 MNiSW 2019
MNiSW Points
Year Points List
2019 40 MNiSW 2019
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 8 B
2013 8 B
2011 7 B
2008 9 B

Impact Factor:

no data

Publishing policies:

no data

ISSN:

1231-0956

Filters

total: 48

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Comparative study of selected fluids for use in supercritical Organic Ranking Cycles
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  In view of increasing interest in improving energy efficiency of energy conversion devices, there is an increasing requirement of combined production of heat and electricity as well as demand for increased implementation of renewable energy resources. The micro cogenerative units utilizing the Organic Rankine Cycle are focusing the attention of many research centres around the world. In the present paper calculations of ORC cycles...

 • Dryout in annular flow - theoretical analysis
  Publication

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu...

2008
2007
2006
2003
2002
 • Formation of bubbles from a single nucleation site.
  Publication

  Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych wrzenia wody destylowanej i metanolu z pojedynczego, sztucznego centrum nukleacji. Jako centra nukleacji służyły otwory wywiercone na czołowej powierzchni miedzianego pręta. Średnice otworów wynosiły: 0.25 mm, 0.60 mm oraz 1.0 mm. Do pomiaru częstotliwości odrywania się pęcherzyków zastosowano układ laser diodowy-fotodioda. Sygnał z fotodiody był rejestrowany za...

seen 219 times